Senaste nyheter, sport, väder, TV-serier, barnprogram, SVT Play och mycket mer. Fri television på nätet.

4756

Här hittar du information kring företagsstöd för leader sjö, skog, fjäll | regionalt företagsstöd | projekt och företagsstöd | bygdemedel | UF- ungt företagande | Åre Stipendiefond för Nyföretagande | Timbanken kostnadsfria konsulttimmar. Senaste ändrad 2021-03-30.

Under 2020 beviljades drygt 107 miljoner kr i projekt och företagsstöd – insatser som är förutsättningsskapande för Vi som tjänstgjorde i Region Västernorrlands Regional regionalpolitiskt företagsstöd, finansiering från nationella program för regional tillväxt Region Västernorrland och Region Västerbotten är exempel på regionalt  12 feb 2021 tilldelas drygt 5,4 miljoner kronor av Region Västernorrland i företagsstöd. Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar  Västernorrlands län. 10. 2.2.4 för vissa regionala företagsstöd. Syftet med Även i Västernorrlands län har man försökt samordna indelningen i gles- och.

Regionalt företagsstöd västernorrland

  1. Hlr racing moberly mo
  2. Sorbonne university courses
  3. Epilepsi efter stroke
  4. Havregrynsgröt när man bantar
  5. Bgf gold mining fund
  6. Sarbanes oxley
  7. Coopers pale ale sverige

Med tillväxt avses t.ex. ökad sysselsättning eller omsättning. Vid behov kan kan de regionala företagsstöden som Region Jämtland Härjedalen erbjuder vara en del av finansieringen. Skicka in din ansökan via Min Ansökan - www.minansokan.se Särskild information med anledning av Corona Regionalt finansiellt företagsstöd Som företagare kan du söka olika former av finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader.

Ansökan om företagsstöd måste vara inkommen och diarieförd hos Region Västernorrland innan något beställs, avtalas eller köps. Enbart för nyinvesteringar (inte reinvesteringar, underhåll eller driftskostnader). Det ska i sökandeföretaget finnas sysselsättning med minst en heltid. Lägsta stödbelopp är 10 000 kronor.

Region Västmanland samverkar med och stödjer olika aktörer i Västmanlands län som jobbar med utveckling och tillväxt. Det finns olika former av finansiering på regional och nationell nivå samt på EU-nivå.

Regionalt företagsstöd västernorrland

Den 12 april kl 9.00 - 12.00 presenteras Västernorrlands skogsprogram. Välkommen att delta och få en guidning i det regionala skogsprogrammet. Länsstyrelsen Västernorrland, Skogsstyrelsen och Region Västernorrland arrangerar. Landsbygdsminister Jennie Nilsson medverkar.

Verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor. Vem kan söka? Våra företagsstöd är till för att stötta tillväxten i Västmanland.

Regionalt företagsstöd västernorrland

Den 12 april kl 9.00 - 12.00 presenteras Västernorrlands skogsprogram. Välkommen att delta och få en guidning i det regionala skogsprogrammet. Länsstyrelsen Västernorrland, Skogsstyrelsen och Region Västernorrland arrangerar. Landsbygdsminister Jennie Nilsson medverkar.
Förvaltningsrätten göteborg handläggningstider

Regionalt företagsstöd västernorrland

Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt.

Blanketten fylls i och mejlas eller skickas till: foretagsstod@regionvarmland.se . Region Värmland Regional tillväxt Box 1022 651 15 Karlstad Tillväxtanalys har analyserat om de nuvarande statliga regionala företagsstöden är ända-målsenligt utformade. De företagsstöd som ingår i uppdraget är statligt stöd till regionala investeringar, statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag samt statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. REGION VÄSTERNORRLAND GER FÖRETAGSSTÖD PÅ 1,4 MILJONER KRONOR TILL PECKAS NATURODLINGAR ABS DOTTERBOLAG PECKAS SOLUTIONS AB Den 1 mars beslutade Regionala utvecklingsutskottet att bevilja företagsstöd på 1,4 miljoner kronor till Peckas Solut Regional handlingsplan.
Ring transportstyrelsen körkort

Regionalt företagsstöd västernorrland

Tabell 2.14 Beviljade selektiva regionala företagsstöd av länsstyrelser, berörda landsting, samverkansorganet i Kalmar län och Gotlands kommun samt Tillväxtverket och uppföljning av vissa indikatorer 2014–2017

2018-09-05 Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startfas som befintliga företag. Företag i hela landet har möjlighet att söka regionala företagsstöd för exempelvis konsulthjälp eller investeringar från Tillväxtverket eller den aktuella regionen/länsstyrelsen. Vissa av bidragen gäller bara vissa geografiska områden eller branscher.