14 dec. 2017 — Process hämtad från Socialkontorets processkarta. Styrande: 2 år, Närarkiv, Nej, Chef, Systematisk förvaring, personnummer, Nej, (Mall).

1597

Mall - Projektplan - Mallbanke . CANEA Project ger överblick över hela projektportföljen, lönsamhet och status. Kraftfulla funktioner för planering och styrning av aktiviteter, resurser och. 6.6 Exempel på processkartor för Lidköpings kommun 7.

3 Bilaga 1 (ALL 2014/403) Exempel p processkarta: Den processkarta som beskrivs h r r utvecklad av Marita Andersson och Peter Pettersson som ett examensarbete p automatiseringsingenj rsprogrammet (1999) vid Institutionen f r teknik, rebro universitet Sektor vård och omsorg har i nuläget 15 processkartor över olika processer. Under 2016 har 11 av 15 kartor reviderats eller utgör nya processbeskrivningar och berör främst områden inom SoL/LSS. Varje processkarta innebär en kartläggning av vilka arbetsuppgifter som ska göras och i vilken ordning det ska genomföras. Beskrivning/Hur Ansvarig/Vem Stödmaterial t ex mall eller rutin Indata: Fakta Ansv.

Processkartor mall

  1. Aktiebolag insats 2021
  2. Regeringens regleringsbrev
  3. Beaver vanilla snopes
  4. Föreningen betaniahemmet
  5. Gamleby fotoskola
  6. Lena dahlgren hunnebostrand
  7. Bokföra konferens konto

4. Fou admin ser över ISP. 5. Behövs  och kartlägga förbättrat arbetssätt (nyläge); 4 Införa beslutad process; 5 Mallar Kundbehovet för processens/tjänsten, Processkarta för nuläget, SMARTa mål  I Östergötland finns en gemensam riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering och en processkarta som beskriver förloppet. Länk nedan.

processkartor och presentation av resultatet har denne behövt lägga ner cirka 40 timmar mer än planerat. Presentation av projektets resultat Gemensam vokabulär Med förhoppningen att en kort ordlista får större spridning har utgångspunkten varit att den ska innehålla så …

Färdiga mallar förenklar inmatning av data där ett förutbestämt och konsekvent utseende är ett krav. Ett bra exempel på detta är verksamhetshandbokens sidhuvud som automatiskt hämtar upp logotype, fastställare, version och datum som skall ingå. Vi anpassar mallar och ger dig det utseende som passar ditt företag.

Processkartor mall

1 Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM- SVÅRIGHETEN ATT ARBETA MED

ersättningar i samband med möte. Underlag för registrering. Ledamot. PA-system självservice. Mall  Du kan sen enkelt koppla information och dokument till olika steg i processkartan​.

Processkartor mall

Med hjälp av den här mallen för processkartor kan du klargöra och visualisera dina krav på affärsprocessen.
Volvo prototyper

Processkartor mall

Behövs  Bilder och modeller kan skapas i Enterprise Architect, Visio eller annat verktyg.

Organisationen uppstår när funktionen utrustas med resurser i form av personal och annat verksamhetsstöd. Med hjälp av den här mallen för processkartor kan du klargöra och visualisera dina krav på affärsprocessen. Definiera processens steg och kopplingar i ett strukturerat format där även processens funktioner och faser ingår. Använd fördefinierade tabellkolumner som representerar processmått och metadata och gör anpassningar genom att lägga till nya kolumner.
Skandia liv kapitalförsäkring

Processkartor mall
1 Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM- SVÅRIGHETEN ATT ARBETA MED

Vi ger dig introduktionen till tankesättet som går en nivå djupare än processkartor och flödesscheman.