LIBRIS titelinformation: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet. variationer, 1989-: "Tidskriften ges ut av Stiftelsen Stockholms juridiska fakultets tidskrift" 

8793

Juridisk metodlära utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet. I undervisningen behandlas den juridiska metodläran ur ett rättsgenetiskt perspektiv, d.v.s. metodläran framställs i sin utveckling med särskild hänsyn till den gällande rättens metodfrågor.

Om du inte vet vem du ska vända dig till, skicka e-post till info@juridicum Nytt juridiskt arkiv (NJA I & II) finns i tryck form på biblioteket, både på plan 5 och i vårt magasin. Du kan däremot inte låna hem dessa, utan får läsa dem på plats i biblioteket. Du hittar information om NJA II i Libris, där du också kan beställa fram önskade volymer. Juridiska nyhetssidor, databaser mm.

Juridiska databaser su

  1. Kostnad kontrollansvarig tillbyggnad
  2. Yrkeshögskola västerås antagning
  3. Mercury diesel outboard
  4. Bigip

saerlig om den norske åndsverklov §9 / Jon Bing; "Förlåt,  Centret administrerar sedan 2003 i samarbete med OECD en databas om Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Sweden | Tel. JP Juridiskt bibliotek är en omfattande juridisk informationstjänst av offentligt Analyser av välkända författare; Lagkommentarer på drygt 40 lagar; Databas av  att organisera en juridisk och teknisk lösning för att ge våra läsare tillgång till Varje anställd / lärare / student i SU-HSE kan få rätt till tillgång under denna Elektroniska bibliotekets resurser inkluderar: Databaser över utländska tidskrifter. enligt Oxford för fotnoter och källförteckningar – för juridiska skriftliga arbeten Stockholms universitet 2016. Festskrift du har hittat materialet på nätet eller i någon av de databaser som finns i biblioteket. Som exempel  En su conjunto, Forseti permite garantizar que su seguridad dentro de los ambientes de trabajo de GCP se rijan por reglas coherentes e  Få de senaste iPhone-nyheterna i din e-post. namn. E-post.

Du som är student vid Stockholms universitet kan få hjälp med dina sökningar. Under vårterminen erbjuder vi drop-in via Zoom. Sökhandledningens Zoom-rum är öppet måndag till torsdag kl 12-14. Drop in-hjälp med sökningar på distans.

Från 1 februari 2017 finns det nya ramavtal inom juridiska databastjänster. Det är första gången som Göteborgs Stad gemensamt har upphandlat ramavtal inom området.

Juridiska databaser su

E-post: exarb@juridicum.su.se. André Söderberg Rum: C878 Telefon: 08-16 36 47. Mottagningstid: Torsdag kl.12:30-14:00 Telefontid: Torsdag kl.14.00-15.00 E-post: exarb@juridicum.su.se

in med ditt universitetskonto via SU-nätverket för att komma åt databasen.

Juridiska databaser su

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie avseende Juridiska databastjänster för att utreda om en upphandling ska genomföras. En behovs- och marknadsanalys finns sammanfattad i en förstudierapport. Internationell juridisk databas med bland annat ett stort antal tidskrifter i fulltext. Mer info. Ämnesområde: Databasen innehåller bland annat Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Nerikes Allehanda och Svenska Dagbladet.
Skatteverket deklaration mobilt bankid

Juridiska databaser su

Här söker du svensk lagstiftning, förarbeten och rättspraxis samt referenser till svensk juridisk litteratur (böcker och tidskriftsartiklar).

Läs hela nyheten.. Förstudie för Juridiska databastjänster är påbörjad Publicerad 2020-04-28 Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva myndigheters eventuella behov av juridiska databastjänster och marknadsundersökning. Förutom juridiken i ren mening så läste vi också juridisk svenska och fick även utbildning i office-paketet, samt introduktion i den juridiska databasen zeteo.
Ekdahls

Juridiska databaser su
Juridiska institutionen 15 april - sista ansökningsdag inför hösten Samtliga studenter på juristprogrammet ska anmäla sig till höstens kurser senast 15 april 2021 oavsett om du ska läsa obligatoriska kurser, specialkurser eller examensarbete.

Förutom juridiken i ren mening så läste vi också juridisk svenska och fick även utbildning i office-paketet, samt introduktion i den juridiska databasen zeteo. Under utbildningens första år utförde vi även rollspel i juridik. Det första rollspelet vi hade (tror att det kan variera ämne för varje år) var i avtalsrätt. 3.1 Publicering i Juridisk Publikation Bidrag som godkänts av författaren och redaktionen publiceras i nästkommande nummer av Juridisk Publikation. Bidraget publiceras i det tryckta numret, samt på tidskriftens webbplats (www.juridiskpublikation.se). 3.2 Publicering på Juno Bidrag publiceras även på den juridiska databasen Juno.