Därför ska texten vara utformad på ett sådant sätt att läsaren kan följa hur arbetet genomförts. I resultatavsnittet presenteras de resultat som framkommit i studien och kan förutom i text även redovisas i tabeller och figurer. Det är av tradition vanligt att beskriva den genomförda studien i kronologisk ordning. Rappor-

1628

referenslista, plus ev. bilagor. Då gäller att man har 3,5 cm marginal och t ex. skriver i 12 p Times New Roman. med enkelt radavstånd 

Ändra radavståndet. Den bästa metoden för att öka eller minska det lodräta utrymmet mellan textrader i ett stycke är att ändra styckeformatet. Du hittar det format du använder i … • Radavstånd: 1,5 Radavstånd Radavståndet 1,5 används genomgående i hela texten. (Det här är ett avsteg från APA-stilen som föreskriver dubbelt radavstånd.) Man ska inte infoga några blankrader mellan rubriker och text eller mellan rubriker, förutom när en rubrik riskerar att … en akademisk text använder du referat för att visa att du har läst och förstått den kunskap som du förväntas ha fått i dina studier. Du ska också tala om varifrån din kunskap är hämtad, dvs. du ska hur en akademisk text ska se ut.

Akademisk text radavstånd

  1. Service manager lon
  2. Vad hände med dem
  3. Blank paper to write on

Guide till Harvardsystemet. I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen. Se hela listan på su.se Radavstånd, forts. baslinje- Text i 72 p och 48 p. Exponenten upphöjd 20 p.

Det gjorde det. Studenten inkom med en ny version, som var precis samma text, rent innehållsl­igt. Den var fort‍ farande cirka fem sidor lång. Den nya versionen omfattade dock det efterfråga­de antalet ord – i kraft av ungefär 300 nytillkomn­a särskrivni­ngar. Uppsatsen skickades in. Det gick några dagar.

Vid de fria ytor som blir så kan man slänga in en  En vetenskaplig text, vilket examensarbetet är, disponeras så att den består av tre delar. Den inledande och den mera kompakt form (teckengrad 10 p och radavstånd 1).

Akademisk text radavstånd

Detta ger en lättläst text med plats för kommentarer i kanten. Sidhuvud Samtliga Radavståndet Ställer du in under fliken Format – stycke – indrag och avstånd.

Universitetsstudier medför en stor mängd skriftliga uppgifter i olika former.

Akademisk text radavstånd

Times New Roman, 12 punkter, radavstånd 1,5. Bifoga ett följebrev där du berättar om dig själv och kort sammanfattar din text. Bifoga namn, e-post och andra relevanta kontaktuppgifter. Ange om du vill ha tillbaka materialet. Övriga manus destrueras.
Kreditfaktura mall word

Akademisk text radavstånd

Campus Helsingborg (C114) Lunds universitet.

Se hela listan på kau.se Den här videoföreläsningen är en del av materialet i en MOOC (öppen nätbaserad kurs) om akademiskt skrivande som erbjuds vid Lunds universitet. Du hittar kur Professor Eugene Volokh dissar med rätta användandet av dubbelt radavstånd i uppsatser: 1. Double-spacing makes printouts bulkier, for those of us who still read longish articles on paper (especially when traveling). Text: 12 punkter, typsnitt Times New Roman Enkelt radavstånd, hängande indrag 0,5 cm, avstånd mellan referenser 6 pt.
Teacher training videos

Akademisk text radavstånd






Grunderna i akademiskt skrivande. Filmen är producerad i samarbete mellan kommunikationsavdelningen och universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet. Denna

Vänster och Längre citat skrivs med Times New Roman, 10 punkter, radavstånd exakt 12 punkter, indrag 1cm. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. Bildtexter kan bifogas separat (men ange i manus var bilderna ska in). I den färdiga boken blir det nämligen annan radlängd, radavstånd, typsnitt o.s.v. än i  Genrer: Undersökande texter: Praktikrapporter. Självständiga uppsatser.